Đăng ký Đăng nhập
10/10 237350 bài đánh giá

Gachthe1s.vn Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt, Mua Thẻ Game, Thanh Toán Cước, Nap Tiền Điện Thoại Giá Rẻ

Đổi thẻ cào

- Không nhận thẻ cào có nguồn gốc mua từ Visa, Thẻ tín dụng, Tiki ... Thẻ lừa đảo, Phát hiện khóa v.v
► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý.

► Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ nhất 

► Lịch Sử Đổi ThẻTẠI ĐÂY

► NHÓM THÔNG BÁO TELEGRAM : TẠI ĐÂY   

Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 16 % 20.5 % 21 % 20 % 20 % 20 % 20 % 18.5 % 18.5 %
Đối Tác/Web Con 11 % 15.5 % 16 % 15 % 15 % 15 % 15 % 13.5 % 13.5 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 19.4 % 19.4 % 19.4 % 19.4 % 18.9 % 15.4 % 16.4 % 15.4 % 24 %
Đối Tác/Web Con 18.4 % 18.4 % 18.4 % 18.4 % 17.9 % 14.9 % 15.4 % 14.4 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 10.8 % 11.8 % 19 %
Đối Tác/Web Con 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 9.8 % 10.8 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.6 % 15.6 % 15.6 % 18.5 %
Đối Tác/Web Con 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15.1 % 15.1 % 15.1 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 10.6 % 10.6 % 11.1 % 10.6 % 10.6 % 10.6 % 11.1 % 10.6 % 10.6 %
Đối Tác/Web Con 10.1 % 10.1 % 10.6 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.6 % 10.1 % 10.1 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 23.5 %
Đối Tác/Web Con 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Thành viên 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 15.3 % 16.3 % 16.3 %
Đối Tác/Web Con 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 15.8 % 15.8 %
Mua mã thẻ

- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau   

Nhắn với hỗ trợ
Nhắn Ngay